Ušní a  tělové svíce

Očistné tělové a ušní svíce lze použít při podpoře léčby, zmírnění bolestí, pomoci při odstranění zánětů, otoků, jako výborný a vhodný doplněk při masážích a dalších typech terapií. Samozřejmě, že ušní ani tělové svíce nenahrazují lékaře, ale jsou výborný prostředek, který při léčbě, bolesti či rehabilitaci může pomoci a zvládne to téměř každý. 

Psychosomatický pohled na onemocnění pomáhá rozkrýt příčinu nemocí, které mohou být způsobeny psychickými postoji. Tyto postoje vytvářejí mentální vzorce a schémata, které se za určitých životních podmínek, projevují ve fyzickém těle. Velmi často dochází k tomu, že pokud se změní právě tato mentální schémata, která jsou skryta v hlubokém podvědomí, změní se i stav našeho těla. 

Aplikace ušních a tělových svící má kromě účinnosti na fyzickém těle a energetických drahách také značný psychologický účinek. Během aplikace dochází ke zklidnění a uvolnění psychiky a tedy i ke spuštění harmonizačních procesů právě na psychické úrovni. Často dochází k tomu, že se z podvědomí uvolňuje nastavení mentálních schémat, takže je dán prostor k jejich pochopení a následnému pozitivnímu vyladění psychiky. 


Aplikace ušních svící                                                                                                150,- Kč

Aplikace tělové svíce                                                                                               150,- Kč 

Možnost zakoupení svící  na  domácí  kůru  /ušní /  1 ks                                          45,- Kč

Svíce  tělová   1 ks       /dle výběru/                                                                            45,- Kč